نیروی موجود در گروه,فقط برای امروز 5 خرداد,عمق عجز اعتیاد,تجربه جمعی اعتیاد,پاک ماندن و رشد معتادان

نیروی موجود در گروه (فقط برای امروز 5 خرداد)

همه این مسائل گواه بر وجود نیرویی است که در گروه های NA پیدا می شود، وقتی با ذهنی باز به اطراف نگاه می کنیم، هر یک از ما قادر به تشخیص نشانه های دیگری از این نیرو خواهیم بود، تا وقتی راهی را برای شرکت دادن این نیرو در زندگی روزانه خود پیدا می کنیم، فرقی نمی کند آن را خداوند، نیرویی برتر یا چیز دیگری بنامیم. ... ادامه مطلب