رویارویی با مرگ,فقط برای امروز 29 مرداد,غم و غصه معتاد,ویژگی های ذاتی اعتیاد,منبع قدرت معتاد

رویارویی با مرگ (فقط برای امروز 29 مرداد)

نباید از احساساتی که در اثر مرگ یک عزیز برانگیخته می شود، فرار کنیم، مرگ و اندوه بخش هایی از زندگی بر اساس "زندگی آن طور که هست" است، از طریق آزاد گذاشتن خود برای تجربه این احساسات، در بهبودی و ویژگی های ذاتی انسانی سهم بسیار بیشتری داریم. ... ادامه مطلب