فروتنی در عمل,فقط برای امروز 22 تیر,فروتن شدن معتاد,واقعیت بهبودی,نشان دادن فروتنی معتاد

فروتنی در عمل (فقط برای امروز 22 تیر)

گاهی اوقات بهبودی به تمام معنا دشوار می شود، فروتن شدن به حد کافی برای درخواست کمک، حتی دشوارتر هم می تواند باشد، فکر می کنیم: «این همه مدت پاک مانده ام، باید بهتر از این باشم!» اما واقعیت بهبودی ساده است : چه سی روز و چه سی سال از مدت زمان پاکی ما بگذرد، در هر حال باید برای درخواست کمک در هنگام نیاز تمایل داشته باشیم. ... ادامه مطلب