هشیاری,فقط برای امروز 11 دی,هنوز معتاد هستیم,پرورش بهبودی,تسکین اعتیاد

هشیاری (فقط برای امروز 11 دی)

دعای روزانه ، شرکت منظم در جلسات و لطمه نزدن به اصول روحانی به خاطر انتخاب راه آسانتر ، از اقدامات هشیارانه است. در صورت لزوم، ترازنامه تهیه می کنیم، آن را هر زمان که از ما خواسته شد، با دیگران در میان می گذاریم و بهبودی خود را با احتیاط پرورش می دهیم . مهمتر از همه، هشیار میمانیم ! ... ادامه مطلب