نگرش مثبت,فقط برای امروز 19 تیر,علامت اعتیاد فعال,نگرش منفی معتاد,منفی بافی معتاد

نگرش مثبت (فقط برای امروز 19 تیر)

در حالی که نگرشی منفی، ما را در دوران اعتیاد فعال تعقیب می کرد، اکثر اوقات این نگرش می تواند ما را تا اتاق های معتادان گمنام دنبال کند، چگونه می توانیم شروع به تغییر نگرش های خود کنیم؟ از طریق تغییر دادن اعمال خود، این کار آسان نیست، اما می توان آن را انجام داد. ... ادامه مطلب