نه کامل,فقط برای امروز 22 آبان,بروز عوارض اعتیاد,دستیابی به بهبودی,وعده رهایی از اعتیاد

نه کامل (فقط برای امروز 22 آبان)

در معتادان گمنام برای دستیابی به بهبودی تلاش می کنیم، نه کمال. تنها وعده ای که به ما داده شده، رهایی از اعتیاد فعال است. کمال وضعیتی دست یافتنی برای انسانها نیست؛ هدفی واقع بینانه نیست. آنچه اغلب در کمال جستجو می کنیم، رهایی از ناراحتی ناشی از اشتباه است. در برابر رهایی از این ناراحتی، کنجکاوی، انعطاف پذیری و فضای رشد و ترقی را مبادله می کنیم. ... ادامه مطلب