بسیار پرمشغله,فقط برای امروز 21 فروردین,مهمترین اولویت بهبودی,صحبت با تازه وارد,میثاق بهبودی

بسیار پرمشغله (فقط برای امروز 21 فروردین)

پس از گذراندن مدتی از دوران پاکی خود، برخی از ما تمایل داریم مهمترین اولویت خود را فراموش کنیم، یکبار در هفته یا کمتر می گوییم: «امشب مجبورم به جلسه بروم...» درگیر مسائل دیگری شده ایم که مطمئناً مهم هستند، ولی نه بیشتر از ادامه شرکت ما در معتادان گمنام. ... ادامه مطلب