هدیه نومیدی,فقط برای امروز 27 تیر,یافتن NA,حصار انکار اعتیاد,مکان امن بهبودی

هدیه نومیدی (فقط برای امروز 27 تیر)

نومیدی چیزی است که در نهایت بسیاری از ما را به درخواست کمک وا می دارد، وقتی به این وضعیت دست یافتیم، می توانیم برگردیم و از نو شروع کنیم، مانند حیوانی شکار شده و ناامید ما نیز به دنبال مکان امنی می گردیم: معتادان گمنام. ... ادامه مطلب