پاک بودن خوب است,مهار اعتیاد,کنترل ماده مخدر,سلامت عقل معتاد,دوازده قدم na

پاک بودن خوب است

دراواخرمصرفم هیچ کاری برای زندگی ام انجام نمی دادم . تمام وقتم صرف این می شد که خودم را نشئه نگه دارم. زندگی بدون مصرف برایم یک راه طولانی و خسته کننده به نظر می رسید. به درستی که از دنیای واقعی جدا شده بودم. پاک ... ادامه مطلب