من از همیشه خوشبخت ترم,لغزش و بهبودی,دیوار بهبودی,عجز و بدبختی

من از همیشه خوشبخت ترم

هر روز تلاشم را برای خوب زندگی کردن بیشتر می کنم و تمایلم برای تغییر بیشتر می شود و از خدا همیشه می خواهم که چون ماه های قبل خواست خودش را در زندگی ام پیاده کند. امروز از آنچه خداوند از طریق این برنامه به من عطا کرده راضی ام و برای همه داشته هایم سپاس گزارم با امید موفقیت برای همه ی دوستان هم دردم .

... ادامه مطلب