عجز و مسئولیت شخصی,فقط برای امروز 1 اسفند,پذیرش مسئولیت معتاد,مفهوم عجز,رشد و آزادی معتاد

عجز و مسئولیت شخصی (فقط برای امروز 1 اسفند)

اگر ادعا کنیم که "عاجز" هستیم و با این کار به امتناع از قبول مسئولیت ادامه دهیم، خود را گرفتار نومیدی و مصیبتی می کنیم که در دوران اعتیاد فعال خود تجربه کردیم، احتمال گذراندن سالهای بهبودی با احساسی مانند قربانیان واقعاً می‌تواند صحت داشته باشد. ... ادامه مطلب