معجزه انضباط شخصی,زمان اعتیاد فعال,اولین اصل بهبودی

معجزه انضباط شخصی

آری ، همانطور که در قدم سوم یاد گرفتیم ؛ سپردن به معنی بی تفاوتی و بی مسئولیتی نیست بلکه به این معنی ست که نگرانی نسبت به نتیجه را رها می کنیم و همچنان به تلاش خود و پایمردی و وفاداری به این اصول ادامه می دهیم  و ایمان داریم که ؛ رشد خواهیم کرد و موفقیت را به معنی واقعی تجربه خواهیم کرد . ... ادامه مطلب