صداقت یک معتاد

در حقیقت موهبت خداوند شامل حال من شد که توانستم در سی  و ‌هفتمین همایش جهانی ان.ای در اُرلاندوی فلوریدا شرکت کنم. این اتفاق، از اول تا آخرش، فقط کار نیروی برتر بود. من و یکی از دوستانم به محض اینکه باخبر شدیم که قرار است یک همایش جهانی در اُرلاندو برگزار شود، به این فکر افتادیم تا برای سفر به آنجا و شرکت در این همایش برنامه‌ریزی کنیم. همان ماهِ آخری که مشغول برنامه‌ریزی بودیم، آن دوستم گفت که نمی‌تواند در این سفر همراهی‌ام کند و در نهایت من با یکی از اعضای گروه خانگی‌ام راهی این سفر شدم. ... ادامه مطلب