بهره گیری از خواب های مصرف خود,فقط برای امروز 26 تیر,قطع مصرف معتاد,خواب مصرف مواد,معتاد مواد مخدر

بهره گیری از خواب های مصرف خود (فقط برای امروز 26 تیر)

خواب های مصرف لزوماً نقصی را در برنامه ما نشان نمی دهد؛ برای یک معتاد مواد مخدر، هیچ چیز طبیعی تر از خواب مصرف مواد نیست، برخی از ما خواب های مصرف را به عنوان نعمت هایی از سوی نیروی برتر خود در نظر می گیریم که به طور واضح ما را به یاد عدم سلامت عقل ناشی از اعتیاد فعال می اندازد و ما را به تقویت بهبودی خود تشویق می کند. ... ادامه مطلب