خداوند به درون آمد,معتاد منگ,عشق دوران بهبودی

خداوند به درون آمد

برای من، پذیرش عشق در دوران بهبودی دشوارترین کار بوده است. از آن هم دشوارتر، خویشتن پذیری و دوست داشتن خودم است. و عجب موهبت بزرگی است محبت کردن و محبت دیدن. من سپاس گزار NA، سپاس گزار راهنمایم، و مخصوصأ سپاس گزار دوازده قدم هستم که همچنان به من درس ها می آموزند... ... ادامه مطلب