هدیه صبر,نقص در اعتیاد,پناه موادمخدر,معتاد عجول,صبر و بهبودی

هدیه صبر

بارها در برنامه به ما توصیه شده است که صبر را پیشه خود کنیم. لحظه ها به هم می پیوندند، به ساعت ها می رسند و ساعت ها صبورانه طی می شوند تا به یک روز برسند و من موفق می شوم تا یک روز پاک را سپری کنم. ... ادامه مطلب