هم بازی با نسیم صبح,معتاد بهبودی,تخریب های معتاد,انجمن محبوب na,کمیته H&I

هم بازی با نسیم صبح

 من که در دوران تخریب بارها آرزوی مرگ و نیستی می کردم امروز احساس می کنم و باور دارم که جزو یکی از خوش بخت ترین انسان های روی زمین هستم و گویی تمام دنیا را در اختیار دارم از درون شاد هستم و خوش بختی را لمس می کنم در زمان گذشته هیچ فردی حاضر نبود برای من قدمی بردارد ولی امروزه دوستان زیادی دارم که مرا تحویل می گیرند.  ه ... ادامه مطلب