بهبودی یک شبه اتفاق نمی افتد,فقط برای امروز 16 خرداد,پایه گذاری بهبودی,معالجه معتاد,فرآیند مداوم بهبودی

بهبودی یک شبه اتفاق نمی افتد (فقط برای امروز 16 خرداد)

فکر می کردم... شاید بهبود پیدا کرده ام؟ نه حتی خیلی کم، بارها و بارها می شنویم که بهبودی فرآیندی مداوم است و ما هرگز معالجه نمی شویم، با این حال، گاهی اوقات معتقدیم اگر قدمهای خود را به قدر کافی انجام دهیم، به قدر کافی دعا کنیم یا به اندازه کافی در جلسات شرکت کنیم، سرانجام... خب شاید معالجه نشویم، اما تبدیل به فرد قابل توجهی شویم! ... ادامه مطلب