می خواهم شکرگزار باقی بمانم

علی می داند که او در قلب ماست و برایش دعا می کنیم، او می داند که هیچ گاه تنها نیست، یک گروه هفت نفره از اعضا مرتب به دیدن علی می روند، علی توضیح داد، تلاطمی که در ذهن و فکر خود احساس می کند، فقط با مشارکت و گفتگو با معتادان دیگر آرامش می یابد. ... ادامه مطلب