بهبودی در خانه,فقط برای امروز 15 دی,مشاركت ما در انجمن,تغییر ما در NA

بهبودی در خانه (فقط برای امروز 15 دی)

هر جا می رویم باید برنامه را در تمام امور خود اجرا كنیم . اگر می خواهیم زندگی روحانی فقط در حرف نباشد، باید در خانه به آن عمل كنیم. با انجام این كار، افرادی که در زندگی با آنها شریك هستیم مطمئناً متوجه تغییر ما می شوند و از اینكه NA را پیدا کرده ایم، سپاسگزاری می كنند. ... ادامه مطلب