تسلیم,فقط برای امروز 2 تیر,تسلیم اساس بهبودی,مزایای تسلیم معتاد,اولین تسلیم معتاد

تسلیم (فقط برای امروز 2 تیر)

تسلیم اساس لازم بهبودی است، اما گاهی اوقات با آن می جنگیم، اکثر ما پس از گذشت مدتی از پاکی به گذشته نگاه می کنیم و متحیر می شویم از اینکه چرا برای انکار عجز خود به سختی می جنگیدیم، در حالی که تسلیم سرانجام همان چیزی بود که زندگی ما را نجات داد. ... ادامه مطلب