بررسی آرامش,فقط برای امروز 3 بهمن,روحیه منفی معتاد,بهبودی و آرامش,مراقبت از بهبودی

بررسی آرامش (فقط برای امروز 3 بهمن)

راه های بسیاری برای بهبودی و آرامش ما وجود دارد، می توانیم به جلسه ای برویم، با راهنما تماس بگیریم، معتاد در حال بهبودی دیگری را در وقت ناهار ملاقات کنیم یا سعی کنیم پیام بهبودی را به تازه واردی برسانیم، می توانیم دعا کنیم، می توانیم لحظه ای از خود بپرسیم چه کارهای ساده ای را انجام نداده ایم، وقتی روحیه ما خراب می شود، می توانیم با راه حلی ساده از وقوع حادثه جلوگیری کنیم. ... ادامه مطلب