گروه,فقط برای امروز 3 دی,ابزار قدرتمند گروه,معتادان بهبودی,محیط بهبودی

گروه (فقط برای امروز 3 دی)

محیط بهبودی ، ما را به جلسات جذب می کند. این محیط وقتی ایجاد می شود که اعضای گروه تعهد می دهند با یکدیگر همکاری کنند. از طریق کمک به تشکیل جلسات، دیدار با تازه واردها و صحبت با سایر معتادان پس از جلسه سعی می کنیم محیط بهبودی را بهتر کنیم. این نشانه های عمل به تعهد، جلسات ما را جذاب می سازد و به گروه ها کمک می کند بهبودی خود را در میان بگذارند. ... ادامه مطلب

فضای بهبودی !

این یکی از خوبی های بهبودی است و چیزی است که ممکن است برای تازه واردان جذاب باشد ، ولی گاهی اوقات ممکن است ما در انجام این حركات، آن چنان دچار زیاده روی شویم که حتی توجه نکنیم چه کسی در حال رفتن به سوی جلسه است؟ ... ادامه مطلب