بیداری,فقط برای امروز 10 آبان,محور بیماری اعتیاد,کابوس خودمحوری

بیداری (فقط برای امروز 10 آبان)

دیگر نباید نگران این باشیم که آیا "به اندازه کافی" وجود دارد یا خیر، چراکه به نیرویی برتر و مهربان متکی هستیم که همه نیازهای روزمره ما را تأمین می کند. رها از نا امنی دائمی، دیگر جهان را به عنوان جایی برای رقابت با دیگران به منظور ارضای تمایلات خود نمی بینیم. در عوض، جهان را به عنوان جایی برای زندگی در سایه عشقی که نیروی برتر به ما نشان داده، در نظر می گیریم. ... ادامه مطلب