پاک و هوشیار

اگر چه خیلی از ما در NA با تحمل درد فراوان در جستجوی چاره ای برای اعتیادمان، ماده مخدری را با دیگر مواد تاخت زده ایم، الکل هم بیشک منبع مشترک تردید ،برانگیزی است که باعث استمرار مصرف مداوم مواد یا لغزش ما می شود. ... ادامه مطلب
جسم مان,مبتلا به بیماری اعتیاد,اثرات اعتياد روی جسم

جسم مان

زمانی که خودمان را جدی نگرفته و می توانیم به خودمان بخندیم, کمی اوقات مان باز می شود. یاد می گیریم کارهای مورد نیاز را انجام دهیم و در عین حال شاد باشیم. نقائص خود را می بینیم و در عین حال نکات دوست داشتنی مان را نیز اذعان می کنیم. جسم مان,مبتلا به بیماری اعتیاد,اثرات اعتياد روی جسمدر زندگی مان تعادل چیز ثابتی نیست و مانند راه رفتن روی بند سیرک, دائما در حال تغییر است. حفظ تعادل تنها زمانی مقدور است که در حال حرکت باشیم. ما دائما درحرکتیم و به همین ترتیب نگرش مان نسبت به خود دائما در حال تغيير است. ... ادامه مطلب