ما بهبود پیدا می کنیم,فقط برای امروز 18 تیر,مشاهده معجزه بهبودی,بهبودی در معتادان گمنام,بهبودی معتاد

ما بهبود پیدا می کنیم (فقط برای امروز 18 تیر)

قطعاً بهبود پیدا می کنیم، اگر در مشاهده معجزه بهبودی مشکل داریم، بهتر است دوباره نگاه کنیم، بهبودی در معتادان گمنام، در افراد باتجربه، در سیل خروشان افرادی که به NA می آیند و بیشتر از همه در خود ما زنده و مؤثر است، تنها باید چشم خود را بر روی این حقایق باز کنیم. ... ادامه مطلب