آخر خط يعنی شروع دوباره,سنگ صبور اعتیاد,معتاد صبور,ماده مخدر,مواهب بهبودی اعتیاد,قدم های دوازده گانه

آخر خط يعنی شروع دوباره

 به تمام هم دردهایم سلام می کنم. امیدوارم هر جا که هستید، بهترین روزهای زندگی از آن شما باشد. اسم من "صبور" است و یک معتاد هستم. در گرمای طاقت فرسای اهواز در حال کار کردن با جرثقیل ماک ۲۰ دنده ۱۳ تنی هستم و از این بابت خدا را شکر می کنم. چون بعد از ۳۰ سال تخریب، خداوند دست مرا گرفت و به انجمن NA آورد. ... ادامه مطلب