اعتیاد ، مواد مخدر و بهبودی,فقط برای امروز 23 آذر,اعتیاد بیماری ذهنی,فراتر از اعتیاد,ماده مخدر اعتیادآور

اعتیاد ، مواد مخدر و بهبودی (فقط برای امروز 23 آذر)

همان طور که مصرف ما بیشتر می شد، این پیش پنداشت ها را درباره اعتیاد کنار گذاشتیم و پیش پنداشت دیگری را مجسم کردیم: این عقیده که اعتیاد درباره مواد مخدر است. شاید تصور کرده باشیم اعتیاد به معنای عادتی جسمانی است و معتقد بودیم که هر ماده مخدری که عادت جسمانی ایجاد نکند، "اعتیادآور" نیست. ... ادامه مطلب