اقیانوس طوفانی اعتیاد و قایق نجات NA

لغزش و برگشت به اعتیاد، حقیقتی را برایم آشکار ‌ساخت ؛ فهمیدم هرچیزی که گیرم بیاید مصرف خواهم کرد و بدون دخالت بیمارستان، موسسات بازپروری یا مرگ توقفی نخواهم داشت، شروع مصرف با مشروبات الکلی و داروهای تجویز شده همیشه به مواد مخدر خطرناک تر ختم می‌شد، بعلاوه متوجه شدم اعتیادم را تا آخر عمر خواهم داشت، لغزش به ‌هیچ وجه شرم‌آور نیست ، اما قیمت و دردی دارد که کلمات از توصیف آن قاصرند، این فریاد خاموش روحت است که در درونت می‌سوزد. ... ادامه مطلب