لغزش به یک باره اتقاق نمی افتد, غبار اعتیاد, روزهای آخر لغزش, پول مواد مخدر, کار بهبودی

لغزش به یک باره اتقاق نمی افتد

چون که داستان پاک ماندن در NA بر اساس تجربیات اعضای آن می باشد، در صدد بر آمدم تا تجربه ی لغزش خود را که در ۲۲ ماه و ۲۲ روز پاکی برایم اتفاق افتاد نوشته، تا شاید حداقل برای یک عضو در این انجمن مفید واقع شود. من هم یک روز مانند تمام معتادان دیگر خیلی آشفته وارد انجمن معتادان گمنام شدم. ... ادامه مطلب