رها کردن,فقط برای امروز 24 آبان,قید و بند اعتیاد,موقعیت های بهبودی

رها کردن (فقط برای امروز 24 آبان)

وقتی درباره موقعیت هایی که موجب دردسر ما می شوند از نیروی برتر خود راهنمایی می خواهیم، اغلب متوجه می شویم که نیروی برتر از طریق دیگران مؤثر واقع می شود. وقتی می پذیریم همه راه حل ها را در اختیار نداریم، از راه های جدید و متفاوت استقبال می کنیم. تمایل برای رهایی از قید عقاید و نظرات پیشفرض شده، راه را برای هدایت روحانی جهت روشن کردن مسیر ما می گشاید. ... ادامه مطلب