قدم های کوچک,بروز اعتیادمان

قدم های کوچک

به دیگران کمک می کنیم و با نیروی برتر از خودمان رابطه داریم .سخت می توانیم به خاطر آوریم زمانی که ظاهری بحران زده داشتیم ، به مرور ابروهای گره خورده و فک های منقبض تبدیل به لبخند شد .اگر زندگی را شبیه یک رویا بدانیم ، باید بدانیم که این رویا گاه به گاه نیز تبدیل به کابوس می شود. ... ادامه مطلب