انتخاب زندگی,فقط برای امروز 5 شهریور,مرگ تدریجی معتاد,زندگی یک معتاد,انتخاب بهبودی از اعتیاد

انتخاب زندگی (فقط برای امروز 5 شهریور)

اعتیاد فعال تمایل به مرگ تدریجی است، هر یک از ما هر بار که مصرف می کردیم از مرگ استقبال می کردیم، شیوه زندگی ما نیز ما را در مخاطره قرار داد، زندگی یک معتاد با گذشت هر روز و هر بار مصرف ارزان‌تر فروخته می شود. ... ادامه مطلب