مراقبه برای مبتدیان,فقط برای امروز 30 خرداد,ساکت کردن افکار معتاد,آرامش درونی معتاد,منبع بهبودی معتاد

مراقبه برای مبتدیان (فقط برای امروز 30 خرداد)

در این فضای روشن، ارتباط آگاهانه خود را با منبع بهبودی روزانه، یعنی خداوندی که درک می کنیم، بهبود می بخشیدیم، مراقبه چیز تازه ای بود و به صرف وقت و تمرین نیاز داشت، اما پس از انجام آن، مانند همه قدمها مؤثر واقع شد. ... ادامه مطلب