عمل کردن طوری که انگار,فقط برای امروز 27 فروردین,پیشرفت ما در بهبودی,احترام به نفس معتاد,درباره احساسات معتاد

عمل کردن طوری که انگار (فقط برای امروز 27 فروردین)

همین مسئله درباره پیشرفت ما در بهبودی نیز صادق است، شاید از جمعیت هراس داشته باشیم، اما اگر با اطمینان عمل کنیم و تلاش خود را انجام دهیم، نه تنها درباره خود احساس بهتری داریم، بلکه متوجه می شویم دیگر از همایش های بزرگ هراس نداریم. ... ادامه مطلب