اول از همه کارهای مهمتر,فقط برای امروز 28 مرداد,فرصت های جدید معتاد,ترقی معتاد,بدترین بحران های اعتیاد

اول از همه کارهای مهمتر (فقط برای امروز 28 مرداد)

از این گذشته، بسیاری از ما در اولین جلسه خود به این دلیل حاضر نشدیم، که زندگی ما وضعیت عالی داشت، بر عکس، تعداد بسیاری از ما در میان بدترین بحران های زندگی خود به NA آمدیم، به بهبودی نیاز داشتیم و آن هم سریع! ... ادامه مطلب