مریض وخسته,فقط برای امروز 12 خرداد,به دنبال بهبودی,فرآیند کارکرد قدمها,زندگی پرمشغله معتاد

مریض وخسته (فقط برای امروز 12 خرداد)

جای شکرش باقی است که صرف نظر از اینکه از چه چیزی مریض و خسته هستیم، قدمها همیشه وجود دارد، طعنه آمیز است که به محض اینکه تصمیم به شروع فرآیند کارکرد قدمهای دوازده گانه می‌گیریم، به بی اساس بودن ترس خود از تغییر پی می بریم. ... ادامه مطلب