آیا همه ی آن ها دروغ می گویند,نوع مواد مخدر,تصمیم ترک اعتیاد,طراوت معتادان گمنام,راه پاک زیستن,

آیا همه ی آن ها دروغ می گویند

در سن هفده سالگی به سه نوع مواد مخدر معتاد شدم. اولین بار نه فردی به من تعارف کرد و نه رفیق ناباب داشتم، خودم رفتم دنبال آن، خانواده ام به عنوان یک راه کار و دور کردن من از دوستان هم بازی مرا به خدمت سربازی فرستادند ولی بیماری من این حرف ها حالی اش نمی شد. ... ادامه مطلب