نمی دانستم چرا دوباره مصرف می کردم

چرخه باطل مصرف مواد ادامه داشت ، تا اینکه یک روز مقدار زیادی مواد مخدر خریداری کردم ، برای امتحان مقداری از آن مواد مخدر را مصرف کردم ، جنس مواد خوب نبود ، آنرا به صاحب اش باز گرداندم  و از منزلش خارج شدم. ... ادامه مطلب