تائیدطلبی,فقط برای امروز 24 فروردین,غرق در اعتیاد,تائیدطلبی معتاد,رضایت درونی معتاد

تائیدطلبی (فقط برای امروز 24 فروردین)

رضایت درونی مورد نیاز ما از انجام اعمال درست به دلایل درست حاصل می شود، وقتی از اعمال خود صرفاً برای جلب تائید دیگران دوری می کنیم و به تدریج بر اساس اراده نیروی برتر خود عمل می کنیم، عادت دائمی جلب تائید افراد را کنار می گذاریم. ... ادامه مطلب