راهنمایی خداوند,فقط برای امروز 14 آبان,دوران اعتیاد اجباری,دوران اعتیاد نابودکننده

راهنمایی خداوند (فقط برای امروز 14 آبان)

امروز، برای کسب راهنمایی مورد نیاز خود از نیروی برتر کمک می خواهیم. متوقف می شویم؛ دعا می کنیم و برای کسب راهنمایی با آرامش به ندای درونی خود گوش می دهیم. به باور رسیده ایم که می توانیم به نیرویی برتر از خود اطمینان کنیم. این نیرو هر وقت که بدان نیاز داریم در دسترس ماست. تنها باید برای آگاهی از اراده خداوند برای ما و قدرت اجرای آن دعا کنیم.هر بار که این کار را انجام می دهیم، هر بار که در حین سردرگمی، راهنمایی کسب می کنیم، ایمان ما رشد می کند. هر چه بیشتر به نیروی برتر خود اطمینان می کنیم، درخواست راهنمایی آسانتر خواهد شد. ... ادامه مطلب