بینش جدید,فقط برای امروز 25 فروردین,کمبودهای معتاد,جنبه های شخصیت معتاد,رؤیاهای معتاد

بینش جدید (فقط برای امروز 25 فروردین)

اگر با رنجش، خشم یا ترس مشکل داریم، ممکن است بخواهیم تصور کنیم اگر این نواقص مشکل ساز وجود نداشته باشد، زندگی چگونه خواهد بود، اگر از خود بپرسیم چرا به روش خاصی واکنش نشان می دهیم، گاهی اوقات می توانیم ترسی را که در محور رفتار ما قرار دارد، ریشه کن کنیم، از خود می پرسیم: «چرا از گام برداشتن فراتر از این جنبه های شخصیت خود می ترسم؟» «آیا از اینکه بدون داشتن این صفات چه کسی خواهم بود، واهمه دارم؟» ... ادامه مطلب