دلایل لغزش من

لغزش سکوی پرتاب من شد ، یک شوک بیدار کننده خیلی شدید باعث شد که بفهمم در دو سال گذشته چقدر ناصادق و سوء استفاده گر بوده ام، متوجه شدم خیلی چیزها است که باید در مورد خودم یاد بگیرم کارهایی که در بهبودی ام انجام می دادم ضرورتا نادرست نبودند ، اما مناسب من نبودند و لغزشم شاهدی بر این مدعا است، البته دو سال به لطف خدا مواد شیمیایی برای تغییر خلق و خویم مصرف نکرده بودم ولی دیگر نمی توانستم به جا دادن یک مکعب در یک حفره گرد به زور ادامه بدهم ! ... ادامه مطلب