رهایی از انزوا,فقط برای امروز 30 اردیبهشت,دغدغه های معتاد,زندگی پرثمری معتاد,هدایای بهبودی

رهایی از انزوا (فقط برای امروز 30 اردیبهشت)

افرادی را که به همراه خانواده تفریحات "عادی" داشتند، تحقیر کردیم؛ آنها را افرادی "نچسب" خواندیم و معتقد بودیم هرگز نمی توانیم از خوشی های ساده زندگی لذت ببریم، سرانجام حتی از سایر معتادان هم دوری کردیم، چون نمی خواستیم مواد مخدر خود را تقسیم کنیم، زندگی ما محدودتر شد و دغدغه های ما به حفظ روزانه بیماری خود محدود شد. ... ادامه مطلب