دعاهای معتاد,فقط برای امروز 30 شهریور,دعا کردن بهبودی,اعتقادات معتاد,رابطه نیروی برتر

دعا (فقط برای امروز 30 شهریور)

بسیاری از ما بدون داشتن هیچ تجربه ای در دعا کردن بهبودی را شروع کردیم و از ندانستن "کلمات درست" نگران بودیم. برخی از ما کلماتی را که در دوران کودکی یاد گرفته بودیم، به یاد آوردیم، اما دیگر از اعتقادات خود به این کلمات مطمئن نبودیم. صرف نظر از تجربه خود در این زمینه در دروران بهبودی سعی در یافتن کلماتی کردیم که واقعا حرف دل ما را می زنند. ... ادامه مطلب