اعاده حیثیت,رفتارهای معتادوار,معتاد جویای بهبودی,در کنار اعضای NA,کابوس زمان مصرف

اعاده حیثیت

من می خواهم در انجمن بمانم و جزئی از آن باشم. احساس تعلق من به این انجمن، در پاک ماندن من بسیار تعیین کننده بوده است. روزگاری فکر می کردم اگر تا سی سالگی زنده بمانم باید خودم را بکشم. آن موقع معبود من خواننده ها و نوازنده ها و هنرمندهایی بودند که در جوانی بر اثر بیش مصرفی مرده بودند. اما در حال حاضر من سی و دو ساله ام و زندگی را دوست دارم. شیرین ترین چیز برای من، دیدن معتادی است که پا در راه بهبودی می گذارد و آن نگاه مرگ خواهانه از چشمش رخت برمی بندد. دیدن این بیداری از هر چیز دیگری برایم ارزشمندتر است. همیشه و تا ابد، درود من بر انجمنی که در زندگی را به رویم گشود. ... ادامه مطلب