تمرین صداقت,فقط برای امروز 11 مرداد,پنهان کاری معتاد,خودفریبی معتاد,پاک زندگی کردن

تمرین صداقت (فقط برای امروز 11 مرداد)

صداقت یکی از اصول اساسی بهبودی است، این اصل را درست از ابتدای بهبودی یعنی وقتی سرانجام عجز و غیر قابل اداره بودن خود را اقرار می کنیم، اجرا می نماییم، هر بار که با انتخاب زندگی در خیال یا زندگی بر اساس زندگی آن طور که هست، روبرو می شویم، اجرای اصل صداقت را در پیش می گیریم، آموختن صداقت همواره آسان نیست، خصوصاً پس از پنهان کاری و خودفریبی ما در دوران اعتیاد. ... ادامه مطلب
مراتب جدید صداقت,فقط برای امروز 31 خرداد,خودفریبی معتاد,دلیل تراشی معتاد,صداقت داشتن معتاد

مراتب جدید صداقت (فقط برای امروز 31 خرداد)

در دوران اعتیاد خود طوفانی از خودفریبی و دلیل تراشی و گردبادی از دروغ که در آن صدای صداقت نسبت به خود شنیده نمی شد، به وجود آوردیم، برای صداقت داشتن با خود، ابتدا باید دروغ گفتن به خود را کنار بگذاریم. ... ادامه مطلب
زدودن دلیل تراشی از بهبودی (فقط برای امروز 16 اسفند)

زدودن دلیل تراشی از بهبودی (فقط برای امروز 16 اسفند)

فقط برای امروز : نمی توانم قدمها را کار کنم و به خودفریبی نیز ادامه دهم، فکر خود درباره دلیل تراشی ها را بررسی می کنم، آنها را برای راهنمای خود آشکار می کنم و از آنها رهایی می یابم. ... ادامه مطلب