رساندن پیام امید

شگفت آور بود، فردی که از من پیام امید را گرفته بود حالا می توانست هدیه ای را که گرفته بود به من بدهد، سه سالی است که او راهنمای من است و من بسیار سپاسگزار و قدرشناس کمیته H&I هستم، من خدمت کردم و حالا او دارد به من خدمت می کند . ... ادامه مطلب