تبدیل آشفتگی به آرامش,فقط برای امروز 17 اردیبهشت,خشونت و ویرانی اعتیاد,سرگشتگی از اعتیاد,تغییرات مثبت معتاد

تبدیل آشفتگی به آرامش (فقط برای امروز 17 اردیبهشت)

وقتی بر رشد روحانی خود تمرکز کرده ایم، می توانیم به ترسهای خود با آرامش پاسخ دهیم، از طریق تقویت خود با زندگی سرشار از آرامش، روح صلح را به دنیای خود فرا می خوانیم، به عنوان افراد درحال بهبودی می توانیم از طریق به کار گرفتن حداکثر توان خود در انجام اصول برنامه، در ایجاد تغییرات مثبت تأثیرگذار باشیم. ... ادامه مطلب