رهایی از گذشته,فقط برای امروز 4 فروردین,خجالت از نام معتاد,خجالت و ترس معتاد,دورتر از اعتیاد فعال

رهایی از گذشته (فقط برای امروز 4 فروردین)

در حالی که خاطرات گذشته می تواند یادآور آنچه باشد که در صورت مصرف مجدد مواد در انتظار ماست، این خاطرات می تواند ما را در کابوس خجالت و ترس نیز گرفتار کند، گرچه رهایی از این خاطرات ممکن است دشوار باشد، اما هر یک از روزهای بهبودی می تواند ما را بسیار دورتر از اعتیاد فعال خود رهنمون سازد. ... ادامه مطلب